Cookie- en privacyverklaring

Via de website www.officerescue.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Office Rescue verwerkt en beveiligt je persoonsgegevens zorgvuldig.

Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Persoonsgegevens (UAVG) stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden met welke doeleinden de persoonsgegevens worden verwerkt, via deze privacyverklaring
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden
 • je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om je persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist
 • passende beveiligingsmaatregelen neem om je persoonsgegevens te beschermen en dat wij dit ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • je recht respecteren om je persoonsgegevens op jouw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen

Office Rescue is verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze cookie- en privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij adviseren je om deze pagina goed te lezen.

Deze cookie- en privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 04-03-2020.

Deze persoonsgegevens verwerken wij:

 • Handelsnaam
 • Nummer kvk (indien van toepassing)
 • BTW-nummer (indien van toepassing)
 • Voor- en achternaam
 • Vestigingsadres en postadres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Klantnummer en factuurnummer

Zo komen wij aan je persoonsgegevens
Wij hebben bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen of uit andere open bronnen zoals social media en de gegevens van de Kamer van Koophandel.

Om deze redenen verwerken wij de persoonsgegevens
We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor deze doelen:

Contact
Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons.

Nieuwsbrief: tips per e-mail
Wij sturen je graag onze nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt aangemeld. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en tips te kunnen sturen. We bieden onderaan elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat
je je hebt uitgeschreven.

Factureren
Als je bij ons een training of product hebt gekocht, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de levering. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die nodig zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling krijgen we bovendien te zien van welke rekening die komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Doorgifte
We delen jouw gegevens met de volgende derden, waaronder onze verwerkers:

 • Hosting van onze website
 • WordPress
 • Backup service
 • Accountant
 • Mailserver
 • Active Campaign
 • CRM systeem Gripp
 • Telefoondiensten
 • Freelance coaches / trainers die in onze opdracht werken

Doorgifte andere landen
Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Je rechten
Dit zijn de rechten die je hebt de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@officerescue.nl.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken
Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens
Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies
Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt.

Social media
We willen het voor jou graag zo gemakkelijk mogelijk maken om de content van onze website te delen via social media, via social media buttons. Lees de privacyverklaringen van de respectievelijke social media-kanalen om te weten hoe zij met privacy omgaan:

Google Analytics
Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij Google Analytics. Via deze website worden er daarom analytische cookies van Google geplaatst. Deze Google Analytics cookies worden 50 maanden bewaard. We hebben alle gegevens geanonimiseerd.

YouTube
Wij embedden YouTube-video’s van Office Rescue op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven. Meer informatie over het gebruik van cookies door Google vind je hier. Deze cookies worden maximaal 2 jaar bewaard.

Uitschakelen en verwijderen
Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te weten hoe je dit kunt doen.

Links
Op onze website staan links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik daarvoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen
Het kan zijn dat wij onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat wij een andere werkwijze zijn gaan hanteren. Wij zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen wij de wijzigingen ook direct met jou communiceren.

Vragen?
Mocht er iets niet duidelijk zijn, laat het ons dan alsjeblieft weten door te mailen naar info@officerescue.nl  of bel ons op 085-3032780.