Onze visie op werk

Door de computer, internet en de smartphone is de mogelijkheid tot productiviteit de afgelopen jaren enorm toegenomen. Maar waar vroeger het belang lag bij een hogere productie, draait het nu in organisaties om impact. Ontwikkeling van nieuwe ideeën, nieuwe producten en nieuwe diensten onderscheidt een afdeling of organisatie van de concurrentie.

Om de juiste impact te realiseren is het nodig dat kenniswerkers hun talent en creativiteit in kunnen zetten. Daar hebben zij aandacht, focus en werkplezier voor nodig.

Helaas hebben we op de werkvloer vandaag de dag te maken met continue afleiding en ‘input’ bestaand uit reacties, opdrachten, ideeën, veranderingen, vragen en klachten. Met deze input onderbreken we onszelf en onze collega’s de hele dag door, zodat we niet meer goed kunnen nadenken en concentreren.

Door alle afleiding kunnen we ons niet meer focussen op wat écht belangrijk is.

Door het ontbreken van deze focus ervaren steeds meer mensen acute en chronische stress op het werk.

Werknemers geven aan dat ze zich overspoeld voelen door de vele taken, steeds afgeleid zijn en continu een gevoel hebben van gejaagdheid en irritatie. Deze uitingen van onmacht, spanning en frustratie horen inmiddels bij het dagelijks werk en noemen we werkstress.

Om werkstress te verlagen, grijpen organisaties naar ‘tools en technieken’ om de onderbrekingen te beteugelen. Vaardigheden, zoals prioriteiten leren stellen, zijn belangrijk, maar er gaat iets essentieels aan vooraf. Namelijk een ‘wakkere’ en ontspannen basishouding waardoor aandacht en focus mogelijk worden.

Aandachtsmanagement is prioriteit nummer één geworden.

Office Rescue helpt kenniswerkers met het managen van hun aandacht, zodat ze gewoon lekker kunnen werken zonder stress. We leren professionals met een veeleisende functie of complexe baan hoe ze gedurende de werkdag in contact blijven met hun doelen en intrinsieke waarden en vandaaruit de juiste technieken inzetten om anders om te gaan met afleiding en onderbrekingen.

In de hectiek van alledag is het niet voldoende om met een gefocuste houding en nieuwe tools & technieken op de werkvloer te verschijnen.

Nieuw gedrag is kwetsbaar en in een bestaande werkcultuur is het lastig om niet te vervallen in oude, ingesleten patronen. Om een nieuwe houding en nieuwe technieken te borgen in de praktijk gaan wij nog een stapje verder. We helpen bij het neerzetten van een nieuwe werkstructuur zoals projectplanning, agendaplanning en verwerken van e-mail.

Aandachtsmanagement, nieuwe technieken plus een nieuwe werkstructuur zorgen voor blijvend effect.

Als je weer kunt focussen en ondersteund wordt met een efficiënte werkstructuur ga je anders met je aandacht, tijd, collega’s, agenda en e-mail om. Je kunt je expertise weer neerzetten, kwaliteit leveren, creativiteit inzetten, inspiratie en nieuwe ideeën op doen, je deskundigheid vergroten en je kennis delen.

Vanuit deze visie helpen wij werkstress en spanning blijvend te verlagen in een omgeving waarin er wél iets van je verwacht wordt.

Missie & visie Office Rescue

De missie van Office Rescue is dat iedereen met een werkplek gewoon lekker kan werken zonder stress en topprestaties neerzet vanuit inspiratie en plezier.

Het is meestal niet de omgeving, maar het zijn onze gedachten en overtuigingen die ons weerhouden om te excelleren. Office Rescue herinnert mensen aan hun zelfsturend vermogen en geeft door middel van training en coaching handvatten om zo voldaan mogelijk te leven en te werken.

Onze manier van trainen en coachen heeft vorm gekregen in de Office Rescue methode.