HR artikel: werkdruk, motivatie en werkplezier.

Herinner je nog dat je aan deze baan begon? Weet je nog wat je daar destijds zo leuk aan vond? Wat je wilde bereiken en wie je wilde helpen? Bas, psychiater bij een instelling, is een echt mensen-mens. Ooit was hij daar komen werken omdat hij het patiëntencontact zo leuk vond. Nu had hij vooral last van werkdruk. Het werk gaf hem niet meer de energie die hij er vroeger van kreeg.

Om zijn werk nu gedaan te krijgen, was het noodzakelijk alles tegelijk te doen. Vroeger kreeg Bas energie van zijn werk, maar ondanks grote vermoeidheid, kon hij ’s nachts niet meer goed slapen. Op het moment dat zijn hoofd het kussen raakte, speelde de dag zich weer af in zijn hoofd en probeerde hij te zoeken naar alles wat nog moest gebeuren en hoe het beter georganiseerd moest worden.

Ooit wilde hij kinderpsychiater worden omdat hij begreep hoe verschrikkelijk het voelt als je je als kind eenzaam voelt.

Bas wilde de tolk zijn, tussen de kinderen en de ouders, tussen de kinderen en de maatschappij en hij wilde de kinderen laten zien: het kan ook anders. Hij werd aangenomen omdat hij zo empathisch was, tegelijkertijd scherp en daadkrachtig.

Maar als hij nu een gesprek had met een gezin, waarin hij de ouders of opvoeders informeerde over een mogelijke therapie of het aanpassen van medicatie, nam hij tussendoor regelmatig de telefoon op. Soms wel drie keer tijdens één gesprek. Dit waren telefoontjes van andere cliënten of artsen die zijn assistent niet kon beantwoorden, en Bas moest wel bereikbaar blijven. Bovendien kon hij gedurende de dag verder geen tijd vinden om al deze telefoontjes af te handelen.

Bas ging samen met mij een experiment aan. Voor de komende drie maanden nam hij de telefoon niet op tijdens cliëntcontact, maar blokte na elk gesprek tien minuten extra. In die tien minuten na het cliëntcontact reageerde hij dan op die tussentijds binnenkomende telefoontjes. Ja, dit kostte in totaal zestig minuten extra per dag.

Een heel uur, dat is veel. Gek genoeg sliep hij wel weer en kreeg hij weer energie van zijn werk. Hij merkte dat het werk hem ook makkelijker af ging, had minder last van werkdruk en kon vaker op tijd naar huis.

Maar de echte winst kwam uit een andere hoek.

Doordat hij in de nieuwe situatie al zijn aandacht kon richten op het gesprek met zijn cliënt, duurde zijn gesprekken korter. En Bas had nu gemiddeld maar 4 in plaats van 6 afspraken nodig om met ouder en kind het traject af te ronden. De tijd die hij daarmee overhield vulde hij deels met nieuwe patiënten, en deels met het oppakken van zijn promotie onderzoek.

Extra winst? Hij vond zijn werk weer leuk.

Soms  zit je er zo middenin dat ‘snel’ een goede oplossing lijkt. De werkdruk is hoog. Snel even een mailtje, snel even de telefoon opnemen. Meestal is dit niet de beste strategie. Het lijkt snel, maar het is ‘tegelijkertijd’. En hoe veel kan een mens tegelijkertijd?

We vergeten in deze snelle wereld wel eens dat we kunnen experimenteren. De wereld draait echt wel door als je eens een andere weg kiest. Probeer iets anders uit en kijk of het naar je doelen leidt. Zo niet? Dan kun je altijd nog de telefoon opnemen tijdens een vertrouwelijk gesprek.

Efficiency gaat bij ons niet over ‘sneller’, maar over het behalen van je (werk-) doelen. Sta jij nog wel eens stil bij je levensdoelen? Hoe ondersteunt je werk je daarin? En wat zijn je belangrijkste doelen op je werk? Doe vandaag iets (kleins) dat bijdraagt aan één van je levensdoelen, of één van je werkdoelen. 

Gratis e-book

Als je op de werkvloer vandaag de dag gezond, gelukkig en succesvol wil functioneren dan heb je een plan nodig. Met de Office Rescue methode leg je een stevige fundering gebaseerd op je eigen energie en creativiteit.